hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 302

VZN 12/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 12/2013 zo dňa  12.12.2013, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2014 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
vzn_12_2013 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články