hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 315

VZN 11/2013 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Spišská Belá   – toto VZN bolo zrušené VZN č. 1/2015

Názov prílohy Odkaz
VZN 11-2013 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články