Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 402

VZN 9/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2013 zo dňa 12.9.2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 9-2013 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články