VZN 1/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č.11/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013, v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2013 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X