Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Stavba: „Spišská Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ“ – úprava vzdušnej NN siete, výstavba nového zemného káblového vedenia, výmena…

Verejná vyhláška

„Obnova bytového domu Družstevná 18,20, Spišská Belá“