Rozhodnutie o zákaze verejného zhromaždenia

Mesto Spišská Belá v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov  oznamuje, že dňa 9.5.2018 vydalo rozhodnutie o zákaze verejného zhromaždenia, ktoré  sa malo konať dňa 12. mája 2018 na parkovisku pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej v čase od 17.00 hod. do 18.30 hod. a ktoré ohlásil Milan Mazurek, Kúpeľná 70, 05901 Spišská Belá prostredníctvom splnomocnenej osoby Ján Pastuszek, Starý trh 51, 06001 Kežmarok.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze zhromaždenia bolo dňa 09.05.2018 vyvesené na úradnej tabuli mesta.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze zhromaždenia je zverejnené na internetovej stránke mesta (v prílohe tohto oznamu).

V Spišskej Belej 09.05.2018

JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie o zákaze verejného zhromaždenia - scan Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X