Výzva na predkladanie ponúk (stavebné práce)

“Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej”

Výzva na predloženie ponúk na realizáciu stavebných prác – stavba: “Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej”. Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/379262

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X