Aktuality

Budúci les dobrovoľníkov

Pre obnovu lesa zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch od 4. mája do 18. mája…

Svetový deň včiel v komunitnom centre

Svetový deň včiel si každoročne pripomíname 20. mája. Komunitné centrum si práve na  tohtoročný Svetový deň  včiel pripravilo prednášku a…

Beliansky majáles 2022

22. mája 2022 usporiadalo Mesto Spišská Belá Beliansky majáles v krásnom prostredí Belianskeho rybníka. Už tradične je toto podujatie prvým…

Finančná podpora projektov z rozpočtu PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí 9. mája 2022 schválilo celkovo 530 menších projektov v rámci Výzvy poslancov…

História vlakov s ilustráciami našich detí

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho zaslala pred dvoma rokmi práce žiakov výtvarného odboru s témou ,,vlak“ do súťaže, ktorej usporiadateľom…

Zlaté pásmo pre Belave

Ľudová hudba BELAVE, ktorá pracuje v  našej Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho,  sa v nedeľu 15.5.2022 zúčastnila na krajskom kole…

#Generácia Z v našich školách

Žiaci základných škôl v Spišskej Belej mali jedinečnú príležitosť zhliadnuť inscenáciu #Generácia Z, ktorá otvára témy rizikového správania v online…

Ocenení jaskyniari zo Spišskej Belej

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 52 klubov a skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) so sídlom v Liptovskom Mikuláši. V nich…

Prvé miesto – zlaté pásmo

Prvé miesto – zlaté pásmo – získal náš žiak René Ovčarik, ktorý sa dňa 11.5.2022 zúčastnil na celoslovenskej súťaži v…