Aktuality

Do práce na bicykli 2023

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky…

Strelecká súťaž

Dňa 19. 05. 2023 sa v telocvični ZŠ M. R. Štefánika uskutočnila súťaž v streľbe zo vzduchovky na 15m. Súťažilo…

Beliansky slávik, 23. 05. 2023

Spievanie tradičných piesní je vzácnym kultúrnym dedičstvom, ktoré sa rozprestiera v rôznych komunitách. Tieto piesne sa dedili z generácie na…

Dobrovoľníci opäť sadili les

Pre obnovu lesa zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch od 8. mája do 12. mája…

Deň matiek, 14.05.2023

Deň matiek je sviatok, ktorý je venovaný oslavám matiek a materstva, počas ktorého vyjadrujeme lásku a úctu ženám – matkám. …

Zo zasadnutia MsZ 27.4.2023

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27.4.2023 4. zmena rozpočtu mesta Poslanci vzali na vedomie informáciu o úprave rozpočtu č. 2…

Slávnosť sv. Floriána

Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Sv. Florián…