Aktuality
Počet zobrazení 1K

Bienále portrétu Košice 

Bienále portrétu je názov medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorby detí a mládeže,  organizovanej mestom Košice v spolupráci so Základnou umeleckou školou Irkutská Košice, ktorá si kladie za cieľ popularizovať žáner portrétu ako výrazu individuality, podporovať, motivovať a rozvíjať umelecké nadanie detí a mládeže.
Do súťaže sa v tomto roku zapojilo takmer 800 žiakov z celého Slovenska, Čiech a Číny medzi nimi aj deti našej ZUŠ-ky.  Sme veľmi radi, že v silnej konkurencii uspelo až 42 žiakov školy. Získali sme 10 cien v zlatom pásme, 12 v striebornom, 8 v bronzovom pásme, 6 čestných uznaní, 5 špeciálnych cien a hlavnú cenu GRAND PRIX. Vernisáže výstavy sa zúčastnilo 9 žiakov so svojimi p. učiteľkami. Domov sa vrátili nielen s krásnymi cenami, ale najmä s príjemným zážitkom zo stretnutia s rovesníkmi z celého Slovenska.
Najnovšie články