Aktuality
Počet zobrazení 1K

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Spišskej Belej

Po rokoch prerušenia konania Ekumenických pobožností pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. január), spôsobených pandémiou COVID-19, sme opäť nadviazali na našu dlhoročnú tradíciu, ktorú v meste máme.

Tohtoročná pobožnosť sa konala v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda. Privítal nás chrám, ktorý niektorí z nás poznali dôvernejšie, iní ako hostia. Vždy je to pre nás radosť, keď môžeme pri rôznych príležitostiach a slávnostiach navštíviť Boží dom. A tak sme sa v nedeľu 21. januára stretli, aby sme spojili svoje mysle i hlasy a spolu sa modlili za jednotu kresťanov.

Na začiatku Ekumenickej pobožnosti nás privítal domáci brat farár Ján Bočkaj a kázňou Božieho slova poslúžil brat kaplán Pavol Gužiniak. Do priebehu pobožnosti sa zapojila aj sestra farárka Eva Germanová a poslúžili i laici zo všetkých kresťanských cirkví pôsobiacich v našom meste. Spevom poslúžil Chrámový zbor Rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej.

Materiály pre tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravil ekumenický tím z Burkiny Faso. Ako uvádzajú pripravené materiály „Burkina Faso sa nachádza v západnej Afrike v regióne Sa­hel, do ktorého patria aj susedné krajiny Mali a Niger. Má rozlohu 174 000 km² a žije v nej 21 miliónov obyvateľov a približne šesťdesiat etník. Z náboženského pohľadu je približne 64 percent obyvateľov moslimov, 9 percent vy­znáva tradičné africké náboženstvá a 26 percent je kres­ťanov (20 percent katolíkov, 6 percent protestantov). Tie­to tri náboženské skupiny sú prítomné v každom regióne krajiny a prakticky v každej rodine. Burkina Faso zažíva v súčasnosti vážnu bezpečnost­nú krízu, ktorá zasiahla všetky náboženské spoločenstvá. Bezpečnostná situácia v Burkine Faso, a teda aj jej so­ciálna súdržnosť, sa dramaticky zhoršila po veľkom dži­hádistickom útoku z roku 2016, ktorý bol zorganizovaný zvonka krajiny. (…) Kresťanské kostoly sa stali priamym terčom ozbroje­ných útokov. Počas bohoslužieb boli zabití kňazi, pastori a katechéti a osud ďalších unesených zostáva neznámy.“

Tohtoročná téma bola založená na slovách podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Ústredným biblickým veršom boli slová z Lukášovho evanjelia: „Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého“ (L 10,27).

Kresťania sú povolaní správať sa ako Kristus, milovať ako milosrdný Samaritán, prejavovať milosrdenstvo a sú­cit ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich náboženskú, etnickú alebo sociálnu identitu. Nie naša cirkevná príslušnosť by nás mala viesť k tomu, aby sme prišli na pomoc druhému, ale motivovať by nás mala lás­ka k blížnemu. Žiaľ, musíme povedať, že predstava lásky k blížnemu, ktorú nám Ježiš predkladá, je v dnešnom svete utláčaná. Kresťania sa môžu stať blížnymi ako Samaritán v evan­jeliu práve tým, že sa naučia milovať jeden druhého bez ohľadu na naše rozdiely.

Ďakujeme všetkým sestrám i bratom, ktorí pre nás pripravili Agapé a my sme po skončení pobožnosti mohli spolu zotrvať pri spoločných rozhovoroch. Ďakujeme milostivému Pánu Bohu, ktorý nám po prerušení spôsobenom pandemickými opatreniami, opäť doprial prežiť požehnané spoločenstvo bratov a sestier vo viere!

 

Autor článku: Mgr. Eva Germanová, PhD.

 

Najnovšie články