Aktuality
Počet zobrazení 1K

Seniori bilancovali a fašiangovali

V prvý februárový deň sa belanskí seniori stretli na výročnej členskej schôdzi,  ktorej náplňou bolo hodnotenie ich činnosti za rok 2023. Ich činnosť bola vyvíjaná a  hodnotená v jednotlivých oblastiach a to sociálno-právnej, zdravotnej, kultúrno-spoločenskej, v športovom zameraní a absolvovaní akcií v oblasti seniorskej aktivity. Ich aktivity boli hodnotené v diskusii ako vhodne zamerané, dobre organizačne zabezpečené, čo potvrdzovali členovia denného centra svojou aktívnou účasťou na nich.  V zameraní činnosti na rok 2024 budú vychádzať v prvom rade z osvedčených akcií, o ktoré bol zo strany členov záujem vzhľadom na ich vek a zdravotné možnosti. Tieto sa budú aktualizovať o vhodné aktivity navrhnuté ich členmi, ak budú naplňovať poslanie denného centra. Akcie sa budú organizovať pre aktívnejších členov, pre imobilnejších členov, zameriavať sa na udržiavanie a rozvíjanie športových a kultúrnych aktivít s partnerskými dennými centrami a s Jednotou dôchodcov Slovenska. Ako aj na ďalšie poznávacie aktivity so zameraním na spoznávanie mesta, blízkeho a širšieho okolia, Vysokých Tatier a tým rozvíjať seniorskú aktivitu a orientáciu členov denného centra.

V doplňujúcich voľbách si zvolili 4 nových členov  výboru denného centra.  Schôdze sa zúčastnili aj zástupcovia mestského úradu a to primátor, viceprimátor a vedúca odboru sociálnych vecí. V príhovoroch hovorili na aktuálne témy týkajúce sa seniorov a kladne hodnotili činnosť seniorov v meste.

Odpoludnie pokračovalo akciou „Fašiang u seniorov“, ktorej predchádzala fašiangová výzdoba, príprava fašiangového menu a zhotovovanie fašiangových masiek.  O tradičných  fašiangových ľudových, historických zvyklostiach našich predkov a ich charakteristických prvkov nielen v našom regióne hovorila p. Mariana Mačáková.  Seniori spomínali na svoje fašiangové veselice a pridali aj fašiangové pranostiky a huncútstva z ich mladosti. Pochutili si na fašiangových šiškách, klobáske a na ich tradičnom fašiangovom nápoji.  Harmonika a spev Olivera,  Terkin ozembuch  a fašiangové masky vytvorili príjemnú a veselú náladu,  naši seniori zabudli na svoje obmedzenia, omladli, zabávali sa, užívali si fašiangový čas.

Najnovšie články