Aktuality
Počet zobrazení 1K

POĎAKOVANIE ZA NEZIŠTNÚ POMOC

Za Mesto Spišská Belá, Odbor sociálnych vecí by som rada vyjadrila poďakovanie všetkým donorom a individuálnym darcom, ktorí celoročne a dlhoročne, zvlášť vo vianočnom období významnou mierou pomáhajú realizovať humanitárnu pomoc v našom meste. Som vďačná, že každoročne môžeme s pomocou darcov pomôcť zmierniť utrpenie a naplniť potreby našich občanov. Dávanie je aktom lásky a obety. Keď darujeme, dávame niečo z nás samých – náš čas, našu energiu a naše zdroje. Nejde len o to čo darujeme, ale aj o to, akým spôsobom to darujeme. Hlavné je robiť to s úprimným srdcom.

Aj v našom meste existujú rodiny z tých najohrozenejších skupín. Patria medzi ne napríklad matky/otcovia samoživitelia s jedným alebo aj viacerými deťmi, osamelí dôchodcovia, občania so zdravotnými obmedzeniami a zároveň aj ľudia, ktorí sa naraz starajú o viacerých zdravotne znevýhodnených členov rodiny. Ale pribúda aj takých, ktorí sa chybou systému a zhodou nešťastných okolností ocitli na okraji chudoby.

S pomocou dobrých ľudí – individuálnych darcov (dokonca aj niektorí z nich sa sami nachádzajú v ťažkej životnej situácii) a Spišskej katolíckej charity, ktorá zastrešuje najväčšiu časť humanitárnej pomoci v našom meste a mestskej časti Strážky, sa nám v roku 2023 podarilo nezištne pomôcť a obdarovať potravinovými a hygienickými balíkmi celkovo 85 rodín.

Touto cestou by som chcela vyjadriť veľkú vďaku všetkým zainteresovaným, že nám pomohli pomáhať! Pamätajme si, že naše úsilie môže mať obrovský dopad, aj keď sa nám to na prvý pohľad nemusí zdať. Každé malé gesto lásky a solidarity prispieva k vytvoreniu silnejšej a súcitnejšej spoločnosti.

 

Ing. Anna Mlaková, vedúca Odboru sociálnych vecí

Najnovšie články