Aktuality
Počet zobrazení 1K

Karneval na ľade, 2024

Mesto Spišská Belá v spolupráci s FACE CLUBOM dňa 4. februára zorganizovali Karneval na ľade. Podujatie sa konalo na ľadovej ploche hokejbalovej haly.  Celé podujatie príhovorom otvoril pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura a  program pokračoval pod moderátorskou taktovkou Mgr. Moniky Gurkovej. Oficiálne korčuľovanie na ľadovej ploche odštartovalo krasokorčuliarske vystúpenie  Veroniky Kovačovej a Simony Zelinovej.  Hneď na to dostali priestor Beľania a ich karnevalové masky plné nápaditosti a kreativity. V dobrej fašiangovej  nálade korčuľovali do rytmov DJ Lukáša. S fašiangami je neoddeliteľne spojené sladké pečivo – šišky, ktoré pre deti napiekla Jednota dôchodcov zo Spišskej Belej.  Za ich snahu a aktivitu im patrí veľká vďaka.

Nemenej aktívni boli aj zamestnanci a dobrovoľníci z Face Clubu.  Tí sa postarali o skvelý program a aktivity pre deti. Vymysleli si pre deti rôzne súťaže a tančeky, za ktoré dostali deti drobné sladkosti. Vďaka dobrovoľníkom ožili obľúbené detské postavičky z rozprávok. Na ľade šantilo a tancovalo spolu s deťmi a rodičmi 5 populárnych postavičiek ako napríklad Daisy, krtko, kovboj Woody, Scooby Doo, Shrek a na ľad sa odvážil aj maskot Spišského zemiakarského jarmoku Gruľko.

Súčasťou programu bola aj prezentácia masiek a súťaž o najkrajší karnevalový kostým. Celkovo sa zaregistrovalo 77 masiek. Súťažilo sa v troch kategóriách. Päťčlenná porota sa zhodla na týchto výsledkoch:

Víťazi:

V kategórii predškolský vek (3-6 rokov) :

  1. Matias Majerský
  2. Tomáš Pješčák
  3. Paulína Britaňáková

V kategórii 1.stupeň ZŠ (7-10 rokov)

  1. Slávka Britaňáková
  2. Michaela Knapiková
  3. Vojtech Dudas

V kategórii 2.stupeň ZŠ (11-15 rokov)

  1. Martin Slodičák
  2. Karinka Kušionová
  3. Alexandra Lenďáková

Víťazi boli odmenení potleskom a z rúk primátora mesta si prevzali diplomy a vecné ceny. Ďakujeme všetkým účastníkom karnevalu, ale aj všetkým, ktorí sa na ňom akýmkoľvek spôsobom  podieľali. Tešíme sa znova o rok.

 

Najnovšie články