Aktuality
Počet zobrazení 2K

Problémy s autobusovou dopravou pod Tatrami

Na podnet SAD a.s. Poprad sa 26. januára 2024 uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (ZMOS okresu PP a KK) s vedením SAD Poprad. Cieľom stretnutia bolo riešiť veľmi zložitú situáciu s nevypravenými spojmi.

Aj keď je to primárne problém SAD Poprad, ktorá je povinná podľa zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom zabezpečiť túto dopravu, ale na druhej strane si mestá a obce pod Tatrami uvedomujú potrebu spoločne pomôcť hľadať riešenie ako túto situáciu vyriešiť (aj keď to nie je povinnosť miest a obcí).

Predseda predstavenstva SAD Poprad Tomáš Troliga vysvetlil prítomným starostom a primátorom, že za vzniknutou situáciou sú tri rôzne faktory.

Prvým je nedostatok vodičov, s ktorým prevádzkovateľ bojuje už dlhodobo.

Druhým – od druhej polovice roka 2023 zo spoločnosti postupne odchádzali vodiči do predčasného dôchodku.

Tretím – záverom minulého roka sa pridala zvýšená chorobnosť a viacerí vodiči ostali na PN-ke.

Spoločnosť SAD Poprad sa snaží vyriešiť problémy s chýbajúcimi vodičmi, teda aj s vynechanými spojmi. Postupne sa darí znižovať počet nevypravených spojov vďaka príchodu aj niekoľkých nových vodičov, aj keď je ich ešte stále málo.  Starostovia a primátori sa s vedením SAD Poprad diskutovali aj na postupnom skvalitňovaní prepravných služieb.

Jeden zo záverov tohto stretnutia je zozbierať podnety a návrhy miest a obcí :

1/ na aktuálny cestovný poriadok a zmeny, ktoré v ňom nastali od 10.12.2023

2/ na skvalitňovanie prepravných služieb poskytovaných SAD a.s. Poprad

Vaše podnety zasielajte v termíne do 11.2.2024 (do pondelka) mailom na jneupauerova@spisskabela.sk.

 

Tags: 2024
Najnovšie články