Aktuality

Jesenné upratovanie, 4. novembra 2023

V Spišskej Belej prebehne počas soboty 4.11.2023 v čase od 8.00 do 16.00 hod. zber objemného odpadu do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Občania mesta sa môžu…

KOMUNITNÉ CENTRUM

Komunitné centrum poskytuje občanom v nepriaznivej sociálnej situácii na území mesta Spišská Belá služby od roku 2021. Jeho poslaním je poskytnutie…

Privítanie vojnového veterána, 25.10.2023

Naše mesto, dňa 25.10.2023, privítalo vzácnu návštevu. Pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura spolu so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov privítali…

Oslava jubilea najstaršej občianky mesta

V rámci slávnostných obradov osláv životných jubilejí sa pán primátor nášho mesta Ing. Mgr. Peter Zibura vybral navštíviť najstaršiu občianku nášho…

Mesiac úcty k starším 2023

Jeseň života  bola témou príhovoru p. Mačákovej Mariany na slávnostnom   stretnutí seniorov nášho mesta  z príležitostí mesiaca úcty k starším, ktoré sa…

Opäť na parkete a už aj bodujú

Tanečnice z tanečného klubu TATRA DANCE tanečný klub Radky Britaňákovej Spišská Belá sa 7.10.2023 zúčastnili veľkolepej bodovacej súťaže v Kežmarku DANCE CUP…

Bezplatná ponuka vyradených kníh

Mestská knižnica Spišská Belá, Hviezdoslavova 21, 059 01  Spišská Belá Bezplatná ponuka vyradených kníh od piatku  20. októbra 2023 do…

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

Počas posledných dní Polícia zaznamenala nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplýva, že k tragickým nehodám dochádza prevažne…