Aktuality
Počet zobrazení 1K

Mikuláš 2023

Šiesty december je pevne spätý so sviatkom svätého Mikuláša alebo tiež Mikuláša z Myry, ktorý sa preslávil nejedným nezištným skutkom. Bol pomocníkom chudobných a chorých a tiež ochrancom detí, čo pripomína dnešný zvyk, že práve tí najmenší a najmladší sú obdarovaní darčekmi a sladkosťami. Podľa legendy je 6.december dňom, kedy sv. Mikuláš zomrel.

Posolstvo nezištnej pomoci sa snažilo naše mesto a SOŠ hotelová škola z Vysokých Tatier na námestí nášho mesta pretaviť do osláv tohto sviatku. Žiaci strednej školy hotelovej  pod vedením Bc. Mareka Pajera pripravili, s podporou rôznych sponzorov, chutnú kapustnicu a nealkoholický punč pre našich seniorov. Nezabudli ani na deti z detských domovov, pre ktoré prichystali mikulášske balíčky. Deti s pánom primátorom Ing. Mgr. Petrom Ziburom privolali svätého Mikuláša na pódium, kde mu  žiaci MŠ Mierová, ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ J.M. Petzvala a deti z Centra pre deti a rodiny Spišská Belá zarecitovali mikulášske riekanky a veršovačky. Mikuláš bol veľmi potešený z predstavenia detí a za pomoci anjelov z Faceclubu každému rozdal balíčky plné dobrôt. Nakoniec spoločne rozsvietili sveteľnú výzdobu vianočného stromčeka.

Ľudia si na námestí mohli zakúpiť varené víno či punč od Vinotéky WineBell Spišská Belá  a stánok s cukrovinkami pána Vladimíra Žembu potešil nejedného maškrtníka.

Mikuláš navštívil aj Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach, kde potešil jeho klientov svojimi balíčkami i samotnou návštevou.

Tento deň má svoje čaro, či už ste malý alebo veľký. Nič nenahradí pohľad na dieťa, ktoré sa ráno budí plné očakávania a neskôr zistí, že ani tento rok ho Mikuláš neobišiel a doniesol mu opäť aspoň nejakú drobnosť. Príbeh sv. Mikuláša je stále živý vďaka ľuďom ochotných pomáhať tým, ktorý nemali v živote toľko šťastia. Nech tento krásny zvyk pretrváva aj naďalej a nájde ďalších šíriteľov, ktorých dnešný svet tak potrebuje. Úsmevy a dobrá nálada všetkých ľudí na námestí boli dôkazom toho, že sa kúzlo sv. Mikuláša  podarilo.

Za uskutočnenie tejto čarovnej atmosféry pre deti a seniorov, patrí veľká vďaka dobrým ľuďom z firiem Belanské stavebniny, Remeslá Belá, KRaF s.r.o., Marko Tatry, BAPAS, Zipser Net,  Baliarne obchodu, a.s. Poprad a Večierka Ovomix – Jozef Ištocy a babke Perinbabke za snehovú prikrývku.

Príjemný adventný čas všetkým.

Najnovšie články