Aktuality

Personálne zmeny na mestskom úrade

Primátor mesta od decembra 2015 postupne vykonal niekoľko personálnych a organizačných zmien na mestskom úrade v Spišskej Belej. Od 1. mája…

Goralské rozprávky

Face club Spišská Belá vás všetkých pozýva v piatok 13. mája 2016 o 19.30 hod. do priestorov Face clubu na prezentáciu knihy…

V ZOS-ke sa oslavovalo

Krásneho životného jubilea sa dožila pani Anna Chovancová zo Spišskej Belej, klientka Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach. Pri príležitosti jej 90-tky…

Mamičky oslavovali svoj sviatok

V druhú májovú nedeľu 8. mája 2016 sa streli v bývalej kinosále mesta belianske mamičky, aby spolu oslávili svoj sviatok Deň matiek.…

Prijímacie skúšky do ZUŠ

Základná umelecká škola, Zimná 12, 059 01 Spišská Belá Riaditeľka Základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ), Zimná 12, 059 01…

Úspešná záchrana bobra vodného

V zastavanom území mesta Spišská Belá sa v regulovanej časti Belianskeho potoka opakovane objavil chránený živočích – bobor vodný (Castor…