Prijatie najlepších žiakov

Dňa 28. júna 2016 prijal v doobedňajších hodinách v obradnej sále mestského úradu primátor mesta Štefan Bieľak najlepších žiakov oboch základných škôl v Spišskej Belej. Ocenený bol jeden žiak z každého ročníka zo ZŠ Štefánikovej a ZŠ J. M. Petzvala. Výber najlepších žiakov urobilo vedenie každej základnej školy. Oceňovali sme tých najusilovnejších žiakov v rámci najrôznejších aktivít, do ktorých sa mohli počas školského roka 2015/2016 zapojiť a navyše v nich boli úspešní. A tak sme mali možnosť spoznať šikovných matematikov, slovenčinárov, hudobníkov i športovcov. Všetci ocenení žiaci boli následne primátorom mesta pozvaní za ich celoročnú poctivú prácu na zákusok do cukrárne.

Za kultúrne spestrenie hudobným, tanečným i recitačným vystúpením počas tejto slávnostnej hodinky oceňovania ďakujeme žiakom z oboch základných škôl.

Najlepším žiakom gratulujeme!

Základná škola J. M. Petzvala

 1. ročník – Zuzana Beličáková
 2. ročník – Jennifer Prašková
 3. ročník – Sofia Laufová
 4. ročník – Simona Ferencková
 5. ročník – Matej Tomala
 6. ročník – Slavomír Zubal
 7. ročník – Gabriela Ulbrichová
 8. ročník – Klaudia Zatkovská
 9. ročník – Sára Fabianová

Základná škola Štefánikova

 1. ročník – Samuel Krigovský
 2. ročník – Samuel Ploščica
 3. ročník – Andrea Fedorová
 4. ročník – Timea Olšavská
 5. ročník – Michaela Fudalyová
 6. ročník – Simon Škuta
 7. ročník – Marek Zemjanek
 8. ročník – Samuel Putovný
 9. ročník – Kristína Ščigulinská

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X