25 rokov od sprístupnenia Kaštieľa Strážky

Počas uplynulého víkendu bolo v Kaštieli Strážky veľmi rušno. V sobotu 25. júna sa tu konal odborný seminár s názvom „Strážky – minulosť, prítomnosť a perspektíva kultúrnej lokality“ pri príležitosti 25. výročia sprístupnenia verejnosti Kaštieľa Strážky (vysunutého pracoviska Slovenskej národnej galérie Bratislava). Okrem tohto si v tento deň Kaštieľ Strážky pripomenul aj 40. výročie od jeho prevzatia do správy štátu, presnejšie Slovenskej národnej galérie (ďalej len SNG). Tretím významným momentom bol 18. ročník Kaštieľnych hier 2016, ktoré sa konali počas tohto víkendu, čím sa toto podujatie stalo už „dospelým“ (o tom sa dočítate v samostatnom článku).

Tento odborný seminár otvorila svojim príhovorom riaditeľka kaštieľa Mária Šelepová spolu so zástupkyňou generálnej riaditeľky SNG Alexandrou Homoľovou, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že sa málokedy stáva, aby mesto tak príkladne spolupracovalo s vysunutým pracoviskom SNG a popriala mnoho ďalších vydarených spoločných projektov. Následne sa prítomným prihovoril aj primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý rovnako vyzdvihol dobrú dlhoročnú spoluprácu mesta s touto expozíciou SNG. Okrem iného povedal, že za 25 rokov sa podarilo toho veľa, ale aj tak si určite dostatočne neuvedomujeme potenciál, ktorý má toto miesto a budúcnosť je pre nás výzvou, aby sme ho ešte vo väčšej miere využili, čoho základom je však chcenie a interes konkrétnych ľudí na konkrétnych miestach. Na záver primátor mesta odovzdal Márii Šelepovej kyticu kvetov, ktorá mala symbolizovať vďaku samotného mesta i Beľanov za doterajšiu správu kaštieľa a za výbornú spoluprácu s mestom, ktorú adresoval všetkým zamestnancom pracujúcim v Kaštieli Strážky, ako aj vedeniu SNG.

Po oficiálnom otvorení seminára už nasledovali jednotlivé odborné príspevky na tému minulosti, prítomnosti a perspektívy Strážok ako kultúrnej lokality. K najstarším dejinám a prvým písomným zmienkam o Strážkach vystúpil Ján Endrödi z Ústavu pamäti národa Bratislava, k téme Strážky – zámok či kaštieľ v zmysle „pulchrum fortitudo“ vystúpil Denis Haberland – SNG Bratislava, k téme Kostol sv. Anny v Strážkach – neskorogotický interiér vystúpil Dušan Buran – SNG Bratislava, k téme Humanistická protestantská škola pre mladých šľachticov v Strážkach vystúpila Božena Malovcová zo Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad. Po krátkom obedňajšom priedele Mária Šelepová vystúpila k téme Reštitučný spor o Kaštieľ Strážky a dielo Mednyánszkeho, Iveta Bujnová z KPÚ Prešov vystúpila k téme Prírodno-krajinársky park pri kaštieli v Strážkach s exteriérovou expozíciou SNG, Tünde Bajová z Banskej Bystrice vystúpila k téme Minka Czobel – význam osobnosti pre maďarskú modernú poéziu a O Mednyánszkeho Strážkach – mieste činu aj inšpirácie hovorila Katarína Beňová, kurátorka zbierky umenia 19. storočia. Projekt budúcej (uvažovanej) rekonštrukcie kaštieľa predstavila generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá a Dušan Buran.

O 19.00 hod. otvorila Mária Šelepová novú výstavu „Cestou moderny“, ktorej kurátorkou bola Alexandra Homoľová. Túto výstavu je možnosť si pozrieť v priestoroch kaštieľa počas nasledujúcich týždňov. Súčasťou tohto sobotného večera bolo aj divadelné predstavenie „3×2“ v rámci Kaštieľnych hier 2016. V tejto divadelnej komédii z manželského života sa predstavili vynikajúci herci Csongor Kassai a Zuzana Martinková – Znášiková.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X