Rozšírenie telekomunikačnej siete na Štefánikovej ulici

Na podnet vedenia mesta spoločnosť Slovak Telecom plánuje rozšírenie telekomunikačnej siete v Spišskej Belej na Štefánikovej ulici č. 18-19 a Letnej ulici č. 3-5. Pôvodne Slovak Telecom plánoval riešiť len napojenie bytového domu na Štefánikovej č. 18 (17 bytov). Avšak primátor mesta požadoval od Slovak Telecomu zrušenie vzdušného telekomunikačného vedenia k obom budovám Základnej školy na Štefánikovej 19 a zriadenie nového napojenia (podzemným vedením). Zároveň mesto požadovalo aj nové podzemné napojenie na telekomunikačnú sieť objektu materskej školy na Letnej č. 5, ktorá sa momentálne rekonštruuje. Popri tom sa nanovo napoja aj rodinné domy na Letnej č. 3 a č. 4 (čím sa zruší vzdušné vedenie). Rozšírenie tejto siete bude financovať Slovak Telecom z vlastných zdrojov a plánuje ho zrealizovať ešte v tomto roku. Situácia rozšírenia siete je v prílohe toho článku.

Názov prílohy Odkaz
Rozšírenie siete Telecom - Štefánikova ul Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X