Využívanie detského ihriska na Zimnej ulici

Vzhľadom na užívanie detského ihriska na Zimnej ulici č. 47 (bývalé CVČ) – dnes areál elokovaného pracoviska materskej školy aj širokou verejnosťou a problémy, ktoré tam vznikajú s bezpečnosťou a hygienou tohto ihriska sa týmto problémom zoberalo aj Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej, ktoré na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2016 prijalo rozhodnutie, ktoré zabezpečí, aby detské ihrisko mohli užívať všetky deti, nielen deti navštevujúce materskú školu.

Areál záhrady, ktorá tvorí okolie budovy elokovaného pracoviska materskej školy sa rozdelí na dve časti – časť verejnú a časť neverejnú. Obe časti záhrady – verejná a neverejná časť budú od seba oddelené novým kovovým oplotením, ktoré vybuduje mesto na svoje náklady v termíne do konca júla 2016. Na neverejnej časti sa doplnia chýbajúce prvky detského ihriska, nakoľko tam zostane len malá časť pôvodného detského ihriska. Preto na dokúpenie ďalších prvkov detského ihriska poslanci schválili sumu 3 500 EUR a o túto sumu sa navýši rozpočet materskej školy. A teda samotná materská škola si zakúpi a zabezpečí osadenie nových prvkov detského ihriska na svojej (neverejnej) časti záhrady. Verejná časť detského ihriska nateraz zostane v pôvodnom stave – pokiaľ ide o konkrétne prvky detského ihriska (bude prístupná neobmedzene pre širokú verejnosť). Túto verejnú časť bude môcť využívať aj materská škola, avšak neverejná časť ihriska (záhrady) bude slúžiť len pre potreby materskej školy (bude uzamknutá). Celkovo mesto na túto aktivitu vynaloží z rozpočtu mesta 5000 EUR, teda 3500 EUR pre materskú školu na doplnenie detského ihriska a 1500 EUR mesto použije na nové oplotenie (pričom staré pôvodné pletivové plotenie od parkoviska sa demontuje).

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X