Hľadajú sa opatrovateľky

Mesto Spišská Belá hľadá nové opatrovateľky pre opatrovanie občanov mesta v ich bytoch, ak je im priznaná individuálna opatrovateľská služba, ktorú zabezpečuje mesto. Preto mesto oznamuje najmä obyvateľom mesta, ktorí majú záujem pracovať v pozícii opatrovateľ (ka) vykonávajúca službu v byte klienta, že môžu kontaktovať Ing. Annu Mlákovú, kancelária č.1 na prízemí mestského úradu (odd. sociálnych vecí – tel. 052/4680518). Je potrebné mať ukončené úplné stredné vzdelanie s príslušným zameraním alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovateľky v rozsahu najmenej 220 hodín.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X