Tagged: 2008

VZN 8/2008 – zrušené !!!

VZN 8/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  233/2015 zo dňa 15.12.2015 (prijatím VZN...

VZN 6/2008 – zrušené

VZN 6/2008 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. 107/2014 zo dňa 14.8.2014 (prijatím VZN č. 4/2014)...

VZN 4/2008 – účinné

VZN 4/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 zo dňa 11.9.2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2008 Stiahnuť

VZN 3/2008 – zrušené !!!

VZN 3/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 20.11.2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …./2013 z  27.06.2013 (prijatím VZN č.7/2013) Názov prílohy Odkaz VZN 3-2008 Stiahnuť

VZN 2/2008 – zrušené !!

VZN 2/2008 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 26.6.2008 o používaní a ochrane symbolov mesta a symbolov primátora mesta Spišská Belá …… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 183/2015 Názov prílohy Odkaz VZN 2-2008 Stiahnuť

Oznámenia
X