Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 474

VZN 2/2008 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 26.6.2008 o používaní a ochrane symbolov mesta a symbolov primátora mesta Spišská Belá …… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 183/2015

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2008 Stiahnuť
Tags: 2008
Najnovšie články