Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 488

VZN 3/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 20.11.2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …./2013 z  27.06.2013 (prijatím VZN č.7/2013)

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2008 Stiahnuť
Tags: 2008
Najnovšie články