2008

Mgr. Ján Klokoč

CENA PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ za rok 2006 sa udelila Mgr. Jánovi Klokočovi (1941). – za celoživotný aktívny prínos v…

Osvald Mayer

Cena mesta za rok 2008 sa udelila Osvaldovi Mayerovi (nar. 1941), za dlhoročnú pedagogickú a dobrovoľnícku činnosť a za prácu s…

Vladimír Raab

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam Vladimírovi Raabovi (1940 – 2008), za celoživotnú pedagogickú a výchovnú činnosť v…

MVDr. Vladimír Ďuriš

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam MVDr. Vladimírovi Ďurišovi (1926 -1996), – za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť, celoživotné úsilie…

Otto Kňazovický

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam Ottovi Kňazovickému (1912 – 1984), – za dlhoročnú pedagogickú a výchovnú činnosť,…