hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 14

Otto Kňazovický

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam Ottovi Kňazovickému (1912 – 1984),
– za dlhoročnú pedagogickú a výchovnú činnosť, príkladnú dobrovoľnícku prácu a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X