hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 35

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá

Dobrovoľný hasičský spolok vznikol v roku 1878 pod známym heslom „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“. Jedným z iniciátorov jeho založenia bol aj známy evanjelický farár Samuel Weber, jedna z najvýraznejších osobností Spišskej Belej.

Od svojho vzniku patril medzi najaktívnejšie spolky, pretože okrem svojej hlavnej činnosti sa vo veľkej miere spolupodieľal na tvorbe kultúrneho a spoločenského života v meste. Počas dlhých rokov svojho pôsobenia pravidelne organizovali členovia zboru tanečné zábavy, pôsobili v ochotníckom divadle, konali osvetové prednášky o ochrane pred požiarmi a mali aj svoju vlastnú dychovú hudbu. Dodnes patrí každoročne usporadúvaný Ples dobrovoľných hasičov v Spišskej Belej k tým s najdlhšou tradíciou vôbec.  V októbri 1888 bol belianskym dobrovoľným hasičom odovzdaný novopostavený hasičský dom (súčasná hasičská zbrojnica), ktorý bol vybudovaný na mieste, kde predtým stál päť storočí Kostol sv. Valentína.
Medzi najaktívnejších a najpríkladnejších členov DHZ patrili v minulosti Emil Knieszner, Andrej Zásadný, Ján Zoričák, Viktor Szikora, František Šilon, Koloman Dzimko, Roman Vaverčák, Michal Porubovič, Albín Porubovič, Vincent Smrek, Emil Trembáč, Štefan Pjatek, Jozef Kovalčík a mnohí ďalší, ktorým aj tou to cestou patrí veľká vďaka za ich obetavú a často celoživotnú prácu. Mnohí z nich boli počas života, či neskôr in memoriam ocenení za túto oddanosť.
V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zber v Spišskej Belej 75 členov, z toho 45 mužov, 15 žien a 15 detí. Od r. 2010 je predsedom spišskobelianskych hasičov Maroš Vaverčák.

Členovia DHZ sa pravidelne zúčastňujú na regionálnych a národných súťažiach a ich akcie organizované v meste Spišská Belá sa tešia veľkému záujmu. Patri k ním Svätofloriánska slávnosť, silová súťaž Železný hasič, Regionálne hasičské preteky o Pohár primátora mesta či Prúdnička Cyrila Kováčika.

Bez našich dobrovoľných hasičov si nevieme predstaviť plnenie niektorých úloh mesta. Sú neoceniteľnou pomocou nielen pre mesto, ale najmä pre jeho obyvateľov, ak sa ľudia ocitnú v núdzi. Zásahy pri požiari, pomoc pri povodniach, či iných živelných udalostiach a rovnako množstvo technických zásahov vrátane asistencie pri dopravných nehodách.  V tomto roku Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej oslavuje 140. výročie od svojho založenia.

Cena mesta Spišská Belá sa udelila Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskej Belej pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu