Kategória: Cena mesta Spišská Belá

Mgr. Emil Gríllus

Mgr. Emil Gríllus

Narodil sa 9. augusta 1945 v Partizánskej Ľubči. Pochádza z Liptova, ale prakticky celý doterajší život prežil na Spiši, konkrétne v Spišskej Belej, kde sa prisťahoval za svojou manželkou. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu papierenskú v Ružomberku a po...

Alojz Barabas

Alojz Barabas

Narodil sa 15. februára 1932 vo Vydrníku v okrese Poprad ako druhý najstarší zo 7 súrodencov. Jeho rodičia ho v neľahkých časoch vychovávali v láske a viedli k pracovitosti, zodpovednosti a čestnosti. Detstvo, školské a mládenecké časy prežil vo Vydrníku....

Július Dančo

Július Dančo

Július Dančo sa narodil 14. novembra 1907 v Spišskej Novej Vsi, kde navštevoval aj učiteľský ústav. Po jeho ukončení začal učiť na miestnej základnej škole. Zaujímala ho história, zemepis, kreslenie a bol tiež výborným športovcom. Najviac...

Štefan Pitoniak

Štefan Pitoniak

Štefan Pitoniak sa  narodil 13. Augusta 1920 v Granč – Petrovciach, dnes v okrese Levoča. Po úspešnom ukončení základnej školy bol prijatý na Učiteľskú akadémiu v Spišskom Podhradí, ktorú ukončil maturitou. Týmto štúdiom získal kvalifikáciu aj...

Vladimír Fudaly

Vladimír Fudaly

Vladimír Fudaly sa narodil 7. Júla 1951 v  Spišskej Belej. Základnú školu ukončil v 1966 v Spišskej Belej  a následne sa vyučil za strojného zámočníka v Kežmarku. V štúdiu pokračoval na strojníckej priemyslovke v Poprade. Krátky čas pracoval v bývalej...

František Dúbravský

František Dúbravský

František Dúbravský sa narodil 7. decembra 1925 v Spišskej Belej. Pochádza z mnohočlennej rodiny, mal 6 súrodencov. Otec pracoval ako železničiar, matka bola robotníčka v Tabakovej továrni. V Spišskej Belej navštevoval ľudovú školu, potom študoval na Gymnáziu v Kežmarku....

Vojtech Stupeň

Vojtech Stupeň

Vojtech Stupeň sa narodil 6.decembra 1935 v malebnej obci Buzica v Abovskom regióne. So svojimi rodičmi a sestrou vyrastal v Buzici, kde vychodil aj základnú školu s maďarsko-slovenským vyučovaním v rokoch 1942-1951. V roku...

Peter Purdeš

Peter Purdeš

Peter Purdeš sa narodil 2. júna 1921 v obci Regetovka v okrese Bardejov ako deviate z desiatich detí. Základné vzdelanie získal na Ľudovej škole v Regetovke, navštevoval aj Mešťanskú školu v Zborove, do ktorej...

Gerhardína Gažiová

Gerhardína Gažiová

Gerhardína Gažiová sa narodila 2.10.1935 v Spišskej Belej ako tretie najmladšie dieťa do nemeckej rodiny roľníka a modrotlačiara Dezidera Szimonisza a jeho manželky Marthy, rod. Hoffmann. Po ukončení základnej školy, ktorá bola prerušovaná 2. sv....