Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 606

Vojtech Stupeň

Vojtech Stupeň sa narodil 6.decembra 1935 v malebnej obci Buzica v Abovskom regióne.

So svojimi rodičmi a sestrou vyrastal v Buzici, kde vychodil aj základnú školu s maďarsko-slovenským vyučovaním v rokoch 1942-1951.

V roku 1951 začal štvorročné štúdium na Vyššej priemyselnej strojníckej škole v Košiciach, ktorú ukončil úspešnou obhajobou diplomovej práce a vykonaním maturitnej skúšky. Minulý rok mu bol slávnostne odovzdaný pri príležitosti 140. výročia školy, diamantový diplom pre absolventa.

V roku 1955 pricestoval na základe umiestnenky do Spišskej Belej a ako čerstvý maturant začal pracovať v tabakovej továrni. Po necelom roku strávenom v Spišskej Belej nastúpil na povinnú vojenskú službu do Českých Budějovíc. Počas vojenčiny sa úspešne venoval zápasníctvu, kde v rámci svojej divízie vyhral športové hry mládeže a následne na to ho preto prevelili do športového zápasníckeho oddielu v Českom Krumlove.

Po absolvovaní vojenskej služby sa vrátil do belianskej „tabačky“, kde pracoval až do svojho odchodu do dôchodku na rôznych pracovných pozíciách: mechanik, vedúci výroby náhradných dielov, či zástupca technického útvaru.

V roku 1960 sa oženil s Evou Stupeňovou, rod. Chovancovou, s ktorou vychoval dcéru Katarínu a syna Františka. V súčasnosti je dedkom piatich vnúčat.

V roku 1964 vstúpil do Slovenského rybárskeho zväzu s pobočkou v Starej Ľubovni. V roku 1972 vznikla miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej. Pán Stupeň sa tom istom roku stal členom jeho výboru. Zároveň v zväze vykonával funkciu pokladníka a vyše 20 rokov v ňom pôsobil ako hlavný hospodár.  V spolupráci s  JRD v Spišskej Belej sa rybárskemu zväzu podarilo vybudovať päť a pol hektárový rybník, ktorý dodnes slúži Beľanom ako oddychová zóna a zároveň krásna kulisa pre voľnočasové aktivity.

Tags: 2016
Najnovšie články