Tagged: 2016

AT TATRY spol. s. r. o.

AT TATRY spol. s. r. o.

Firma AT Tatry vznikla v roku 1997 v Spišskej Belej so zámerom rozvoja poľnohospodárskej výroby a služieb v regióne so zložitými výrobno – ekonomickými podmienkami a v súčasnosti už 19. rok uplatňuje v praxi...

Mária Čižiková

Mária Čižiková

Mária Čižiková sa narodila 04. 12. 1960 v Levoči, od narodenia však býva v Spišskej Belej, kde ukončila aj základné vzdelanie. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Po jej ukončení sa zamestnala v Kežmarku...

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská sa narodila v r. 1963 v Kežmarku. Po získaní základného vzdelania v Spišskej Belej, začala v roku 1978 študovať na Strednej hotelovej škole v Kežmarku. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v roku...

Vojtech Stupeň

Vojtech Stupeň

Vojtech Stupeň sa narodil 6.decembra 1935 v malebnej obci Buzica v Abovskom regióne. So svojimi rodičmi a sestrou vyrastal v Buzici, kde vychodil aj základnú školu s maďarsko-slovenským vyučovaním v rokoch 1942-1951. V roku...

Peter Purdeš

Peter Purdeš

Peter Purdeš sa narodil 2. júna 1921 v obci Regetovka v okrese Bardejov ako deviate z desiatich detí. Základné vzdelanie získal na Ľudovej škole v Regetovke, navštevoval aj Mešťanskú školu v Zborove, do ktorej...

Oznámenia
X