Cena primátora mesta
Počet zobrazení 692

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská sa narodila v r. 1963 v Kežmarku. Po získaní základného vzdelania v Spišskej Belej, začala v roku 1978 študovať na Strednej hotelovej škole v Kežmarku. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v roku 1982 sa zamestnala ako stravovacia referentka v Nemocnici s poliklinikou v Kežmarku, kde pracovala do roku 1989. V tom istom roku začala pracovať v Sanatóriu v Tatranskej kotline na pozícii vedúcej oddelenia práce a miezd. V roku 2003 odišla pracovať na rovnakú pracovnú pozíciu a to do Domova dôchodcov v Poprade, kde bola zamestnaná do roku 2010. Následne na to sa zamestnala v Mestskej knižnici v Spišskej Belej, kde zároveň robila sprievodcu v Múzeu Dr. Michala Greisigera.

Pani Ščigulinská sa vydala v roku 1984 za Ing. Pavla Ščigulinského, s ktorým vychovala tri deti, dcéry Mirku a Vierku a syna Mateja. V súčasnosti je hrdou babičkou šiestich vnúčat.

Mária Ščigulinská sa svojou dobrovoľníckou činnosťou spolupodieľala na výchove niekoľkých generácii detí a mládeže mesta Spišská Belá, jednak na lokálnej úrovni a zároveň aj na celoslovenskej. Už 17 rokov sa venuje belianskym deťom v spoločenstve Deti Márie, kde týždenne organizuje spolupráci s mládežou duchovno-formačné stretnutia spojené s hrami a tvorivými dielňami.  Vo vianočnom období pripravuje mladých koledníkov na akciu Dobrá novina, ktorá je spojená s celoslovenskou verejnou finančnou zbierkou pre deti v Afrike, na ktorú sa za posledné roky vyzbieralo už úctyhodných 15 500 €.  Aktívne sa zapája do celoslovenských podujatí Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRko, prostredníctvom projektov Biela stužka, Vypni telku, zapni seba a Detský čín pomoci. V roku 2001 začala organizovať detské tábory, ktoré sa dodnes tešia veľkej záľube. Je členkou Katolíckej jednoty Slovenska.

Tags:
Najnovšie články