Cena primátora mesta
Počet zobrazení 940

Výrobné družstvo JAVORINA

Výrobné družstvo Javorina Spišská Belá má svoje korene v poľskom Jurgove. Rezbárska dielňa v Jurgove vznikla v období druhej svetovej vojny ako dielňa na spracovanie dreva, kože, kovu a textilu na predmety úžitkové a pamiatkové. Keď poľské orgány obsadili časť slovenského územia a Jurgov pripadol Poľsku, bola dielňa premiestnená do Spišskej Belej.

2. februára 1947 bolo jednomyseľne odhlasované založenie rezbárskeho družstva s názvom Javorina, umeleckopriemyselné výrobné družstvo s ručením obmedzeným v Spišskej Belej. Jeho predsedom sa stal Michal Griger. Neskôr, v roku 1959 sa predsedom družstva stal Vojtech Čauder. V tomto období Javorina postupne svoju výrobu zamerala aj na opakované stolárske výrobky.

V roku 1972 sa družstvo presťahovalo do novovybudovaného súčasného závodu na Továrenskej ulici. Sortiment sa postupne zameral na výrobu interiérov, rustikálneho nábytku na zákazku a rentabilných výrobkov, o ktoré bol záujem a ktoré si zachovali umelecko-remeselný charakter. Od roku 1982 vykonával funkciu predsedu družstva Pavol Sabol.

Po roku 1992 nastala transformácia družstevníctva a bolo to obdobie poznačený nestabilitou trhu. Družstvo preto naďalej hľadalo možnosti realizovania sa v zahraničí. V roku 1998 prijalo za svojho nového strategického člena – holandskú spoločnosť Naarden Traco, s. r. o., čo družstvu umožnilo uchytiť sa na zahraničnom trhu.

V roku 1999 bol za predsedu družstva zvolený Leo Čellár, ktorý vedie družstvo až doteraz. Po počiatočných pokusoch vyrábať poloprodukty pre odberateľov v zahraničí, sa po čase vedenie rozhodlo vytvoriť vlastnú modelovú radu a vyrábať vlastný nábytok. Veľké rozhodnutia musia nasledovať veľké kroky. Keďže družstvo malo partnera z Holandska, začalo sa orientovať na dubové drevo, po ktorom je v tejto krajine veľký dopyt. Doterajší dizajn výrobkov družstva Javorina je dielom samotného predsedu, pána Čellára. V súčasnosti družstvo tiež využíva prácu externých dizajnérov zo Slovenska i zo zahraničia.

Dnešné výrobné družstvo Javorina je transformovanou a vitálnou spoločnosťou. Jej výrobný program sa plne sústreďuje na výrobu nábytku z dubového a orechového masívneho dreva s prírodnou povrchovou úpravou. Za posledné roky výrobky Javoriny získali uznanie i ocenenia na mnohých výstavách doma i v zahraničí.  Zároveň uvedené družstvo bolo vždy významným a stabilným zamestnávateľom pre obyvateľov Spišskej Belej i širokého okolia.

Podľa vyjadrenia pána Čellára, dnešné ocenenie patrí nielen súčasnej generácii, ale aj tej predchádzajúcej a najmä všetkým dlhoročným pracovníkom družstva, ktorí toto družstvo podržali aj v ťažkých časoch jeho existencie. Práve v minulom roku družstvo oslávilo 70 rokov od svojho založenia.

Najnovšie články