Cena primátora mesta
Počet zobrazení 536

Mgr. Terézia Ferencková

Narodila sa 3. januára 1945 v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa, kde aj vyrastala. Pochádza zo 7 detí. Navštevovala všeobecno-vzdelávaciu školu v Starej Ľubovni, ktorú ukončila maturitnou skúškou. Po jej skončení nastúpila do základnej školy v Jakubanoch, kde na 1. stupni učila 12 rokov. V tom čase sa prihlásila na diaľkové štúdium na Pedagogickej fakulte v Prešove, ktoré ukončila v roku 1976.

Vydala sa v roku 1966 a spolu s manželom vychovali dcéru Helenu.  Z rodinných dôvodov sa rozhodli usadiť v Spišskej Belej, ktorá je ich domovom už 40 rokov. Terézia Ferencková začala učiť na 1. stupni dnešnej Základnej školy Milana Rastislava Štefánika, kde zotrvala 25 rokov. Do dôchodku odišla v roku 2001. Posledných 12 rokov učila iba prvákov, čo bolo jej veľkou radosťou. Jej obľúbeným predmetom bola matematika. Stále v septembri sa jej kolegovia smiali, keď prišla a zahlásila, že sa už veľmi tešila. Učenie jej pôsobilo veľkú radosť,  preto sa počas každých prázdnin nevedela dočkať septembra a začiatku nového školského roka. Tešilo ju, keď videla, ako radi sa deti učia, aké sú vnímavé a aké pokroky v škole dosahujú. Pomyselne cez jej učiteľské ruky prešlo veľmi veľa spišskobelianskych detí, ktorým práve pani učiteľka dala skutočne pevné základy do ich budúceho života. Terézia Ferencková bola okrem náročnej, ale obľúbenej pani učiteľky,  aj výbornou druhou mamou pre svojich žiakov. Pani učiteľka učila a vychovávala.

V súčasnosti sa venuje hlavne záhrade a domácnosti. Celý život sa drží hesla, že aj keď problémy sú vždy, netreba pred nimi utekať, ale ich riešiť.

Najnovšie články