Cena primátora mesta

Výrobné družstvo JAVORINA

Výrobné družstvo Javorina Spišská Belá má svoje korene v poľskom Jurgove. Rezbárska dielňa v Jurgove vznikla v období druhej svetovej vojny ako dielňa…

MUDr. Viera Andiľová

Narodila sa 28. decembra 1955 v Spišskej Belej.  Už od malička túžila stať sa lekárkou a medzi jej prvých pacientov patrili…

Ing. Július Daniš

Narodil sa 22. apríla 1948 v Chudej Lehote v okrese Bánovce nad Bebravou.  Keďže pochádza z roľníckej rodiny, poľnohospodárstvo mu veľmi prirástlo…

Mgr. Terézia Ferencková

Narodila sa 3. januára 1945 v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa, kde aj vyrastala. Pochádza zo 7 detí. Navštevovala všeobecno-vzdelávaciu školu…

Ján Gallik

Ján Gallik sa narodil som sa 3. novembra  1952 v Spišskej Belej. Základnú školu absolvoval v roku 1968 v Spišskej Belej. Následne…

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden sa narodil 11. januára 1945 v Spišskej Belej. Jeho rodičia Gustáv  Fridrich Gulden a Júlia rod. Schramelova, mali ešte…

AT TATRY spol. s. r. o.

Firma AT Tatry vznikla v roku 1997 v Spišskej Belej so zámerom rozvoja poľnohospodárskej výroby a služieb v regióne so…

Mária Čižiková

Mária Čižiková sa narodila 04. 12. 1960 v Levoči, od narodenia však býva v Spišskej Belej, kde ukončila aj základné…

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská sa narodila v r. 1963 v Kežmarku. Po získaní základného vzdelania v Spišskej Belej, začala v roku 1978…

Peter Rusiňák

Ing. Peter Rusiňák sa narodil 12. Septembra 1966 v Kežmarku. Od mala vyrastal v Spišskej Belej, kde ukončil aj základnú školu, aj…

Peter Purdeš

– za celoživotnú pedagogickú a osvetovú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Ing. Ján Dudas

– za celoživotnú aktívnu prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Rudolf Michna

za celoživotný prínos a pomoc pri rozvoji mesta, za propagáciu mesta a šírenie jeho dobrého mena