Kategória: Cena primátora mesta

Výrobné družstvo JAVORINA

Výrobné družstvo JAVORINA

Výrobné družstvo Javorina Spišská Belá má svoje korene v poľskom Jurgove. Rezbárska dielňa v Jurgove vznikla v období druhej svetovej vojny ako dielňa na spracovanie dreva, kože, kovu a textilu na predmety úžitkové a pamiatkové. Keď poľské orgány obsadili...

MUDr. Viera Andiľová

MUDr. Viera Andiľová

Narodila sa 28. decembra 1955 v Spišskej Belej.  Už od malička túžila stať sa lekárkou a medzi jej prvých pacientov patrili plyšové medvedíky. O inom povolaní nikdy neuvažovala. Po ukončení gymnázia v Kežmarku nastúpila na Lekársku fakultu...

Ing. Július Daniš

Ing. Július Daniš

Narodil sa 22. apríla 1948 v Chudej Lehote v okrese Bánovce nad Bebravou.  Keďže pochádza z roľníckej rodiny, poľnohospodárstvo mu veľmi prirástlo k srdcu. Vyštudoval Strednú poľnohospodársko-technickú školu v Bernolákove a Vysokú poľnohospodársku školu v Nitre. S manželkou sa rozhodli splácať...

Mgr. Terézia Ferencková

Mgr. Terézia Ferencková

Narodila sa 3. januára 1945 v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa, kde aj vyrastala. Pochádza zo 7 detí. Navštevovala všeobecno-vzdelávaciu školu v Starej Ľubovni, ktorú ukončila maturitnou skúškou. Po jej skončení nastúpila do základnej školy v Jakubanoch,...

Ján Gallik

Ján Gallik

Ján Gallik sa narodil som sa 3. novembra  1952 v Spišskej Belej. Základnú školu absolvoval v roku 1968 v Spišskej Belej. Následne sa vyučil za  strojného zámočníka v Kežmarku. Po ukončení školy nastúpil do zamestnania vo Vývojovom pracovisku...

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden sa narodil 11. januára 1945 v Spišskej Belej. Jeho rodičia Gustáv  Fridrich Gulden a Júlia rod. Schramelova, mali ešte jedno dieťa – jeho jediného brata Arpáda. Celý svoj doterajší život býva v Spišskej...

AT TATRY spol. s. r. o.

AT TATRY spol. s. r. o.

Firma AT Tatry vznikla v roku 1997 v Spišskej Belej so zámerom rozvoja poľnohospodárskej výroby a služieb v regióne so zložitými výrobno – ekonomickými podmienkami a v súčasnosti už 19. rok uplatňuje v praxi...

Mária Čižiková

Mária Čižiková

Mária Čižiková sa narodila 04. 12. 1960 v Levoči, od narodenia však býva v Spišskej Belej, kde ukončila aj základné vzdelanie. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Po jej ukončení sa zamestnala v Kežmarku...

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská sa narodila v r. 1963 v Kežmarku. Po získaní základného vzdelania v Spišskej Belej, začala v roku 1978 študovať na Strednej hotelovej škole v Kežmarku. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v roku...

Peter Rusiňák

Peter Rusiňák

Ing. Peter Rusiňák sa narodil 12. Septembra 1966 v Kežmarku. Od mala vyrastal v Spišskej Belej, kde ukončil aj základnú školu, aj keď toho času býva v Poprade.  Následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Kežmarku.  V roku 1991 ukončil...

Oznámenia
X