hocico...
Cena primátora mesta
Počet zobrazení 830

AT TATRY spol. s. r. o.

Firma AT Tatry vznikla v roku 1997 v Spišskej Belej so zámerom rozvoja poľnohospodárskej výroby a služieb v regióne so zložitými výrobno – ekonomickými podmienkami a v súčasnosti už 19. rok uplatňuje v praxi vlastné heslo „Slovenská tradícia a kvalita z regiónu!“

Spoločnosť hospodári na cca 2 700 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho cca 1 700 ha ornej pôdy a    1 000 ha trvalotrávnych porastov v katastrálnom území Spišská Belá, Bušovce, Podhorany, Toporec, Holumnica, Slovenská Ves, Vojňany, Podolínec a v Jurskom.

Činnosť spoločnosti je predovšetkým zameraná na rastlinnú výrobu. Pestuje všetky základné poľné plodiny: pšenicu, jačmeň jarný, raž, repku olejnú a zemiaky. Na to nadväzuje linka na pozberovú úpravu obilia a zemiakov. Novovybudovaný skladový systém má štatút verejného skladu s kapacitou 15 000 ton obilia a 3 000 ton zemiakov. Firma dopestuváva obilie v potravinárskej kvalite, ale aj na množiteľské účely. V súčasnosti firma disponuje siedmimi odrodami zemiakov, ktoré pestuje za účelom zemiakovej sadby. Živočíšna výroba je orientovaná na chov  kráv bez trhovej produkcie v počte 300 ks kráv základného stáda.

Spoločnosť zároveň ponúka kompletné služby v oblasti spracovania pôdy, sejby, sadenia, ošetrovania rastlín, kosenia a spracovania krmovín, sušenia a skladovania obila a pod. Vo vlastnej kompostárni likviduje organický odpad a vyrábajú kompost.

Spoločnosť AT Tatry spolupracuje s obchodnými partnermi v rámci SR ale aj nadnárodnými spoločnosťami v pôsobnosti EÚ.

Firma svojim vznikom podporila zamestnanosť v našom regióne a v súčasnosti má svojich 46 stálych zamestnancov a v sezónnom období pravidelne ponúka prácu mnohým ďalším záujemcom. Spoločnosť AT Tatry dlhodobo spolupracuje aj so samosprávou nášho mesta a okolitých obcí a aj týmto prispieva k šíreniu dobrého mena mesta Spišská Belá.

Cenu primátora mesta si slávnostne prevzal v mene AT TATRY spol. s. r. o. konateľ spoločnosti Ing. Milan Krajanec.

Tags:
Najnovšie články