Cena primátora mesta
Počet zobrazení 820

Ján Gallik

Ján Gallik sa narodil som sa 3. novembra  1952 v Spišskej Belej. Základnú školu absolvoval v roku 1968 v Spišskej Belej. Následne sa vyučil za  strojného zámočníka v Kežmarku. Po ukončení školy nastúpil do zamestnania vo Vývojovom pracovisku tabakovej továrne v Spišskej  Belej, kde pracoval až do roku 1976, od kedy začal pracovať priamo v tabakovej továrni – v tom čas v štátnom podniku Československý tabakový priemysel  v Spišskej Belej. Tu pracoval až do zániku podniku v roku 2004. Následne svoju pracovnú kariéru ukončil ako školník v základnej škole v Spišskej Belej v roku 2013. Je ženatý a je otcom 4 detí.

Ján Gallik sa okrem práci a rodiny intenzívne venoval a venuje belianskemu športu, najmä futbalu, a to od roku 1973. Tomuto koníčku – futbalu – obetoval všetok svoj voľný čas. Začal ako tréner žiakov, neskôr tréner dorastencov a postupne som prechádzal aj rôznymi funkciami v Telovýchovnej jednote Slavoj Spišská Belá.  A práve v ťažkých časoch pre beliansky futbal zostal v jeho vedení a zachraňoval existenciu futbalu v našom meste. Aj v súčasnosti aktíve pracuje pre beliansky šport a je neodmysliteľnou súčasťou dnešného belianskeho futbalu. V mestskom športovom klube Slavoj Spišská Belá Ján Gallik pôsobí ako tajomník a pokladník klubu. Pôsobí aj v orgánoch Podtatranského futbalového zväzu. Okrem futbalu v súčasnosti pomáha aj ďalším športovým oddielom – rozbiehajúcemu sa hokejbalu a obnovenému stolnému tenisu.  Sám o sebe hovorí, že v športe, a najmä vo futbale, našiel zmysel svojho života aj keď mnohokrát na úkor vlastnej rodiny. Táto práca s ľuďmi  ho však napĺňa, hoci mu niekedy prináša radosť i sklamania. Ale najmä sa teší športovej práci s mládežou, s ktorou sa v posledných rokoch v našom meste opätovne začína intenzívne pracovať. Len zároveň dodáva, aby si to naša súčasná mládež aj vážila a túto možnosť využila.

Ján Gallik pôsobil aj v orgánoch samosprávy mesta Spišská Belá a bol poslancom mestského zastupiteľstva.

Tags: 2014
Najnovšie články