hocico...
Cena primátora mesta
Počet zobrazení 581

Peter Rusiňák

Ing. Peter Rusiňák sa narodil 12. Septembra 1966 v Kežmarku. Od mala vyrastal v Spišskej Belej, kde ukončil aj základnú školu, aj keď toho času býva v Poprade.  Následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Kežmarku.  V roku 1991 ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity V Košiciach ako elektrotechnický inžinier. Od tohto momentu až do súčasnosti pracuje ako technik informačných technológii v štátnej správe.

Veľkou vášňou Petra Rusiňáka sa stal automobilový šport, najmä automobilovým orientačným pretekom, ktorým sa venuje aj ako pretekár, aj ako organizátor už 27 rokov. K tomuto koníčku ho nepriamo priviedol jeho otec, ktorý bol v tomto športe majstrom Slovenska a tiež reprezentantom vtedajšej ČSSR. Nepriamo preto, lebo zomrel, keď mal Peter 13 rokov. V tom čase boli v Spišskej Belej branno-orientačné súťaže veľmi obľúbené. Veľkou mierou k tejto jeho vášni prispelo aj založenie automobilovej orientačnej súťaže v Spišskej Belej pod názvom „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“ v roku 1987 bratmi Vladom a Jožom Pavličkovcami. Prvých dvoch ročníkov sa zúčastnil ako súťažiaci a následne ďalších 25 ročníkov bol a je hlavným usporiadateľom spolu s ďalšími členmi Automotoklubu Spišská Belá, ktorého predsedom je Peter Rusiňák. V roku 1997 bol pri zrode a aj zrealizovaní myšlienky vzniku neoficiálnych Majstrovstiev strednej Európy automobilových orientačných súťaží pod názvom „The Centra European Cup“ v spolupráci s kolegami z Česka, Poľska, Rumunska a Maďarska. V tomto roku sa bude konať už 18. ročník tohto seriálu, s ktorým sa spájajú aj najväčšie úspechy Petra Rusiňáka v tomto športe. Spolu so spolujazdcom Štefanom Slodičákom sú dvojnásobní víťazi a dvojnásobní vicemajstri. Aj týmto spôsobom sa šíri meno mesta Spišskej Belej nielen na Slovensku, ale aj po celej stredne Európe. Vďaka iniciatíve Petra Rusiňáka sa od roku 2000 v Spišskej Belej jazdia Automobilové jazdy zručnosti pod záštitou primátora mesta, ktoré sú organizované pre širokú motoristickú verejnosť. Peter Rusiňák ako dlhoročný predseda Automotoklubu sa venuje aj dopravnej výchove detí a mládeže s cieľom  prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti na našich cestách. Aj preto tento klub organizuje celoročnú celoslovenskú automobilovú súťaž pre rodičov a detí pod názvom „Rodičia, jazdite opatrne“.

Peter Rusiňák ako súťažiaci, aj ako organizátor automobilových súťaží zviditeľňuje naše mesto nielen v rámci celého Slovenska, ale aj za jeho hranicami. Aj keď už nejaký čas v Spišskej Belej  nebýva, stále je telom aj dušou Beľan.

Tags:
Najnovšie články