Ing. Ján Dudas

– za celoživotnú aktívnu prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X