Peter Purdeš

– za celoživotnú pedagogickú a osvetovú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X