hocico...
Cena primátora mesta
Počet zobrazení 403

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden sa narodil 11. januára 1945 v Spišskej Belej. Jeho rodičia Gustáv  Fridrich Gulden a Júlia rod. Schramelova, mali ešte jedno dieťa – jeho jediného brata Arpáda. Celý svoj doterajší život býva v Spišskej Belej, aj keď na rôznych miestach.

Základné vzdelanie získal v Spišskej Belej. Od 15-tich  rokov začal študovať na Závodnej učňovskej škole v žilinskom, a následne v prešovskom mäsopriemysle. V tom čase mu veľmi pomohol Aladár Kleinberger zo Spišskej Belej. Následne navštevoval učňovskú školu vo Svite a v roku 1963 úspešne ukončil štúdium a získal výučný  list. Počas svojho aktívneho pracovného života mal len jedného zamestnávateľa: od roku 1962 začal pracovať v Mäsokombináte vo Svite, kde pracoval až do roku 2003, kedy mal vážny pracovný úraz. V tomto zamestnaní bol veľmi uznávaný pre svoju odbornosť a zodpovednosť. Aj mnohí Beľania dodnes poznajú Fridricha Guldena ako veľmi skúseného a šikovného mäsiara.

Popri jeho práci však jeho najväčšou záľubou je história, a to najmä história nášho mesta, Spiša i evanjelickej cirkvi. Je jedným z najaktívnejších bádateľov týchto dejín, pričom v archívoch v Levoči a v Spišskej Sobote strávil nespočetné množstvo hodín. Výraznou mierou pomohol pri zostavovaní monografie mesta Spišská Belá a tiež monografie o Samuelovi Weberovi. Napriek svojmu súčasnému zdravotnému stavu je stále aktívny pri preskúmavaní historických udalostí a hľadaní nových informácii z dejín nášho mesta.

Rovnako ho mnohí poznajú ako veľmi aktívneho člena evanjelického cirkevného zboru v Spišskej Belej. Dlhé roky pôsobil ako zborový dozorca a v súčasnosti je vo funkcii zborového kurátora cirkevného zboru. Veľmi aktívne sa zapájal aj do nedávnej rekonštrukcie evanjelického kostola a budovy evanjelickej fary v Spišskej Belej.

 

Tags:
Najnovšie články