Cena primátora mesta
Počet zobrazení 868

Mária Čižiková

Mária Čižiková sa narodila 04. 12. 1960 v Levoči, od narodenia však býva v Spišskej Belej, kde ukončila aj základné vzdelanie. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Po jej ukončení sa zamestnala v Kežmarku v podnikovej škôlke Tatranského podniku, kde pracovala 11 rokov. Následne nastúpila do Materskej školy na Mierovej ulici, kde je zamestnaná už 24 rokov. Má 3 deti, 2 dcéry a jedného syna. Teší sa už aj zo svojho prvého vnúčaťa.

V Materskej škole na Mierovej ulici založila detský folklórny súbor Dukátik, ktorý navštevujú deti od 4 do 6 rokov. Pani učiteľka Čižiková detičky vedie k láske k ľudovým tradíciám, spevu a základom tanca. Využíva pri tom svoje umelecké schopnosti a zároveň znalosti, ktoré získala na 1. aj 2. stupni Základnej umeleckej školy, kde navštevovala odbor klavír. Sama sa naučila hrať i na akordeóne, na ktorom dodnes deti doprevádza. Folklórny súbor Dukátik vznikal postupne. Pani Čižiková sa v rámci vyučovania snažila deti oboznamovať s ľudovými tradíciami aj prostredníctvom spevu a tanca. Napokon, pre veľký záujem nielen detí, ale aj ich rodičov založila folklórny súbor, ktorý sa dodnes teší veľkej obľube. Deti sa v rámci neho zoznamujú nielen s ľudovými zvykmi regiónu, ale i celého Slovenska. Aby deti mohli navštevovať Dukátik, nepotrebujú absolvovať žiadny konkurz. Môže ho navštevovať každé dieťa, ktoré chce a má chuť sa prejaviť, bez ohľadu na jeho umelecké nadanie. Každoročne sa prihlási okolo 40 detí, ktoré majú záujem súbor navštevovať. Mnoho rodičov navrhovalo, aby ich pani Čižiková viedla i po ukončení dochádzky v materskej škole, čo však z časových dôvodov nie je možné realizovať.

Kroje, ktoré si deti obliekajú, ušila pani učiteľka s pomocou niektorých mamičiek. Priala si, aby sa deti priblížili nášmu regiónu i prostredníctvom oblečenia. Je na nich použitá modrotlač, ktorá bola typická pre okolie Spišskej Belej. Pre jednotlivé ľudové tradície ako sú Vianoce, fašiangy alebo vítanie jari vytvorila vlastné metodické súbory, ktoré využíva pri nácviku detí. Nacvičiť hudobno-tanečný program so 40 deťmi je veľmi náročné, no pani Čižiková sa tým nikdy nenechala odradiť. Pre ňu je odmenou pocit z dobre vykonanej práce a radosť detí, ktorú má pri spoločných vystúpeniach a nácvikoch pred očami.

Tags: 2016
Najnovšie články