hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 711

Peter Purdeš

Peter Purdeš sa narodil 2. júna 1921 v obci Regetovka v okrese Bardejov ako deviate z desiatich detí.

Základné vzdelanie získal na Ľudovej škole v Regetovke, navštevoval aj Mešťanskú školu v Zborove, do ktorej dochádzal pešo až 6 km. Rodičia ho neskôr prihlásili do internátnej Cirkevnej mešťanskej školy v Prešove. Po jej ukončení pokračoval v štúdiu na Učiteľskom ústave v Prešove v rokoch 1938 – 1942, pretože snom rodičov bolo mať zo syna grécko-katolíckeho kantora. Súbežne začal študovať na podnet akademického maliara Oresta Dubaja na Umeleckej škole v Prešove výtvarný odbor.

Po úspešnom absolvovaní Učiteľského ústavu bol umiestnený do Veľkého Sulína na pozíciu učiteľa, kde zotrval 2 roky. Následne na to pracoval rovnako na poste učiteľa na Obecnej škole v Jezersku a v roku 1945 na Mešťanskej škole v Spišskej Starej Vsi.

V roku 1946 nastúpil do armády a po jej ukončení začal opätovne pracovať ako učiteľ na Základnej škole v Osturni.

V roku 1946 sa oženil so Žofiou Purdešovou, rodenou Pisarčíkovou, s ktorou vychoval dve dcéry, Sylviu a Kláru a momentálne je starým otcom 8. vnúčat.

V roku 1947 bol zvolený za riaditeľa dvojtriednej školy v Stráňach pod Tatrami. Od septembra 1951 pracoval rovnako na pozícií riaditeľa v dvojtriednej škole v Strážkach, kde zotrval 15 rokov. Práve v Strážkach sa začal naplno venovať kultúre a pravidelne organizoval divadelné a kultúrne predstavenia. Zároveň viedol detský ľudový súbor Goralček.

Počas riaditeľovania v Strážkach navštevoval Pedagogický inštitút v Košiciach, kde sa vzdelával v odbore agro a ZOO.

Zo Strážok odišiel napokon pracovať na rok na Základnú školu do Podolínca a odtiaľ odišiel pracovať na Základnú školu v Spišskej Belej, kde sa venoval ako pedagóg a výchovný poradca mládeži až do odchodu do dôchodku.

Počas pôsobenia na ZŠ v Spišskej Belej sa venoval ovocinárstvu a dopestoval niekoľko stovák ovocných stromov, v našom okolí je dodnes medzi mnohými pestovateľmi považovaný za odborníka v danej tematike.

V súčasnosti sa okrem ovocinárstva aktívne venuje aj maliarstvu, na ktoré bol nútený počas svojich mladých rokov zanevrieť z dôvodu vtedajšieho režimu. V rámci maliarskeho umenia úzko spolupracoval s barónkou Margitou Czobelovou. V súčasnosti má pán Purdeš vo svojom súkromnom archíve viac ako 200 vlastnoručne namaľovaných obrazov.

Okrem svojej celoživotnej pedagogickej a kultúrnej činnosti, dlhé roky viedol kroniku Strážok. Okrem stražanskej kroniky viedol 20 rokov aj kroniku miestneho poľovníckeho spolku v Spišskej Belej.

Tags:
Najnovšie články