hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 679

Vladimír Fudaly

Vladimír Fudaly sa narodil 7. Júla 1951 v  Spišskej Belej. Základnú školu ukončil v 1966 v Spišskej Belej  a následne sa vyučil za strojného zámočníka v Kežmarku. V štúdiu pokračoval na strojníckej priemyslovke v Poprade. Krátky čas pracoval v bývalej tabakovej továrni v Spišskej Belej a od roku 1977 nepretržite až do minulého roka v plynárenskom priemysle v Spišskej Belej.

Vladimír Fudaly popri svojej práci a rodine sa celý doterajší život venoval najmä jaskyniarstvu a Jaskyniarskej skupine Spišská Belá. Bol pri obnovení činnosti tejto skupiny a od roku 1967 sa tejto činnosti  aktívne venuje ako jej člen a od roku 1976 ako tajomník  skupiny. Ako spoluobjaviteľ  jaskyne HLINY v roku 1970 a jaskyne PONOR II v roku 1971 významným  spôsobom prispel  k aktivizácii členov jaskyniarskej skupiny. Lokalizáciou priepasti TRISTARSKA v roku 1977, ako aj prieskumami a dokumentáciou jaskyne JAVORINKA Vladimír Fudaly prispieval k rozvoju jaskyniarstva a k propagácii jaskyniarskej skupiny. Zvlášť jeho technické riešenia uzáverov jaskyň Axamitka, Javorinka, Tristarska mali svoj ohlas v jaskyniarskej verejnosti. Jeho technické riešenia hrádzi na meranie hladiny vody významne prispeli pri ďalších prieskumoch tejto významnej jaskyne, ktorú aj vybavil technickými pomôckami (rebríky, istenia a pod, aby bola jaskyňa schodnejšia  a bezpečnejšia pri praktickom prieskume.

Ako tajomník skupiny sa podieľal  na výstavách usporiadaných k výročiam objavenia  jaskýň, výročiam jaskyniarskej skupiny i mesta. Podieľal sa aj na obnovení koncertov dychovej hudby v Belianskej jaskyni, neskôr koncertov varhanovej hudby alebo reprodukovanej hudby.

Vladimír Fudaly od roku 2001 pôsobí ako predseda jaskyniarskej skupiny Spišská Belá a pod jeho vedením jaskyniarska skupina za posledné roky veľmi aktívne pôsobila v poznávaní tatranského podzemného priestoru a tak významne prezentovala jaskyniarstvo v našom regióne i na Slovensku.

Všetky svoje doterajšie skúsenosti a poznatky prezentoval článkami v jaskyniarskych periodikách, referátmi na speleofórach a hlavne prednáškami  pre školskú mládež, ale aj ostatnú širokú verejnosť, čím sa stále významne podieľa na výbornej propagácii  jaskyniarskej skupiny i samotného mesta Spišská Belá.

Tags:
Najnovšie články