hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 698

František Dúbravský

František Dúbravský sa narodil 7. decembra 1925 v Spišskej Belej. Pochádza z mnohočlennej rodiny, mal 6 súrodencov. Otec pracoval ako železničiar, matka bola robotníčka v Tabakovej továrni. V Spišskej Belej navštevoval ľudovú školu, potom študoval na Gymnáziu v Kežmarku. Hneď po maturite v októbri 1945 bol prijatý do zamestnania v Tabakovej továrni v Spišskej Belej, kde nepretržite pracoval na rôznych pozíciách. V roku  1970 bol poverený funkciou riaditeľa, ktorú vykonával 16 rokov až do roku 1986.

V rokoch 1992 – 1995 absolvoval trojročné diaľkové štúdium ako vyššie odborné vzdelanie v odbore tabak pri Ministerstve potravinárskeho priemyslu v Prahe. Po absolvovaní tohto štúdia sa zúčastnil mnohých zahraničných ciest, ktoré boli zamerané na nákup tabaku (v Turecku, Grécku, bývalej Juhoslávii, Bulharsku, Zimbabwe), ako aj na získavanie skúseností pri modernizácii výroby cigariet (tabakové továrne vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, býv. Juhoslávii, Bulharsku a býv. Sov. zväze).

Popri modernizácii závodu sa venoval aj zlepšovaniu sociálnych istôt zamestnancov továrne: zabezpečil výstavbu 42 bytov, zriadenie materskej školy v závode, výstavbu materskej školy a jaslí, zakúpenie domu pre materskú, teraz Špeciálnu základnú školu na Zimnej ulici. Zaslúžil sa o výstavbu Belianskeho rybníka, výstavbu dvoch budov doškoľovacieho strediska v Belanských kúpeľoch, zriadenie stálej dovolenkovej základne pre zamestnancov na Zemplínskej Šírave. Zabezpečil výstavbu plynovodu z Kežmarku do Spišskej Belej a výstavbu samostatnej vysokonapäťovej linky z Kežmarku do závodu, ktorá zásobuje tiež hornú časť mesta.

V rokoch 1957 – 1964 bol poslancom Mestského národného výboru v Spišskej Belej. Vo svojom voľnom čase sa rád venoval umeleckým aktivitám (bol dlhoročným členom mestskej dychovky, hrával aj amatérske divadlo, je spoluzakladateľom speváckej skupiny Belan, v ktorej účinkoval do svojich 80 rokov). Venoval sa aj rybárstvu a práci s mládežou ako vedúci rybárskeho krúžku v Centre voľného času. Je spoluautorom knihy 700 rokov mesta Spišská Belá a autorom publikácie Metropola tabaku, ktorá vyšla pri príležitosti 100. výročia založenia tabakovej továrne v Spišskej Belej, bol nápomocný pri zostavovaní encyklopédie nášho mesta. Donedávna pôsobil ako predseda Klubu dôchodcov. V súčasnosti je fanúšikom počítača a internetu.

 

 

Tags:
Najnovšie články