MVDr. Vladimír Ďuriš

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam MVDr. Vladimírovi Ďurišovi (1926 -1996),
– za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť, celoživotné úsilie pre rozvoj mesta Spišská Belá a šírenie jeho dobrého mena

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X