hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 52

Osvald Mayer

Cena mesta za rok 2008 sa udelila Osvaldovi Mayerovi (nar. 1941),
za dlhoročnú pedagogickú a dobrovoľnícku činnosť a za prácu s mládežou v Spišskej Belej

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu