Osvald Mayer

Cena mesta za rok 2008 sa udelila Osvaldovi Mayerovi (nar. 1941),
za dlhoročnú pedagogickú a dobrovoľnícku činnosť a za prácu s mládežou v Spišskej Belej

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X