hocico...
Cena mesta Spišská Belá
Počet zobrazení 60

Vladimír Raab

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam Vladimírovi Raabovi (1940 – 2008),
za celoživotnú pedagogickú a výchovnú činnosť v meste Spišská Belá za podporu rozvoja školstva a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá.

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu