2008

Peter Purdeš

– za celoživotnú pedagogickú a osvetovú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Ing. Ján Dudas

– za celoživotnú aktívnu prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Rudolf Michna

za celoživotný prínos a pomoc pri rozvoji mesta, za propagáciu mesta a šírenie jeho dobrého mena