Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 479

VZN 6/2008 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. 107/2014 zo dňa 14.8.2014 (prijatím VZN č. 4/2014)

Názov prílohy Odkaz
VZN 6-2008 Stiahnuť
Tags: 2008
Najnovšie články